Nyheter

Oracle lägger ned Dyn DNS

2023-03-09 (förra torsdagen) av Olle Magnusson

2023-05-31 avslutar Oracle tjänsten Dyn DNS. De, av våra kunder, som använder Interlink och abonnerar på tjänsten via vårt IT-support baspaket, kommer alltså inte kunna använda denna del i paketet.

Vem kommer att drabbas?

Den som endast använder Interlink via lokal PC får inga problem och kan använda Interlink som vanligt även i framtiden.

Om du använder Interlink i mobilen eller på surfplatta genom anslutning till Interlink webserver kan du få problem att nå servern. Detta händer om IP-adressen, till den lokala PC där tjänsten kör, ändras. Detta sker i regel då och då.

Lösning Vi jobbar stenhårt på att finna en annan lösning och hoppas vara klara med detta före 31 maj.
Black Week Deal!

2022-11-25 av Olle Magnusson

Bättre begagnad gödselblandare med vattningsautomat till salu

Vi har fått möjligheten att förmånligt kunna sälja en begagnad AMI Penta pga att den tidigare ägaren lagt ner verksamheten. Den är i mycket fint skick och installerades ursprungligen 2019.

Blandaren har följande kännetecken:

 • Huvudpump Grundfos CM15-4, 6 bar vid 15 m3/h
 • Pumpen är tryckstyrd via en Danfoss VLT 7,5 kW, trycksensor ingår
 • Tre stamlösningspumpar PP40S, varav en för pH.
 • Klar för 8 vattningsventiler, kan byggas ut till 200 ventiler
 • Inklusive VNC PC-interface över TCP/IP
 • Uppdaterad till senaste programversion
 • Genomgången och testad
 • Samtliga givare kalibrerade och justerade

Låter detta intressant?

Kontakta oss så får vi diskutera saken.

BLANDAREN ÄR NU SÅLD
Att använda rapportgeneratorn i Raptor

2022-11-16 av Olle Magnusson

Rapportgeneratorn i Raptor är ett användbart verktyg som de flesta användare kan ha stor nytta av. Ofta använder man rapporter för att samarbeta med andra odlare eller ge odlingskonsulenter strukturerad information.

Det har framkommit att vissa odlare drar sig för att använda verktyget eftersom "det är krångligt". Detta tycker vi är synd, så för att skapa en introduktion till rapportgeneratorn har vi skrivit en enkel instruktion:

Klicka här
Personalmöte 2022

2022-10-14 av Olle Magnusson

CM Teknik har hållit personalmöte i tre dagar från 11 oktober. Förutom att "synkronisera" personalen mot varandra fastlade vi strategin som behövs för att möta en orolig omvärld. Våra kunder lider av höga energipriser och risk för sviktande efterfrågan. CM Teknik lider framför allt av den globala komponentbristen med osäkra leveranstider och ökande priser.

Vi fick under mötet tillfälle att besöka vår huvudleverantör i Danmark, DGT by Senmatic. På DGT fick vi en introduktion i de många, spännande nyheter som DGT tar fram för att förenkla och effektivisera jobbet som odlare. Nyheterna kommer att presenteras efterhand.

Mötet avslutades med middag på lokal. På bilden syns fr. v. Sven, Kent, Olle, Nisse, Dimitrije, Thomas och Willy. Evert och Kerstin saknas på bilden.
Ny på jobbet

2022-08-15 av Olle Magnusson

Willy Wigårde tillträdde sin tjänst som serviceingenjör på CM Teknik idag, 2022-08-15. Willy är utbildad fältservicetekniker. Han kommer med gedigen erfarenhet av teknisk support och driftsättning av mjukvarustyrda system.

Vi är säkra på att Willy kommer att passa in och väl fylla den vakans vi haft på serviceområdet. Hans anställning medför också en önskad föryngring av personalen.

Willy måste få någon månads inskolning i de speciella system CM Teknik handhar innan han axlar sitt ansvar för servicefunktionen. Tanken är att Willy, i första hand, ska ansvara för övergripande projektledning, utföra avancerad driftsättning och handha teknisk support.

Vi hälsar Willy mycket välkommen och förutsätter att han ska trivas med oss och våra kunder.
Semesterlista

2022-06-30 av Olle Magnusson

Vi behöver lite semester.

CM Teknik försöker hålla verksamheten igång under semestertid, speciellt support- och servicefunktionerna. Men vår personal förtjänar sin semester väl, speciellt efter denna hektiska vår med mycket försäljning och installation. Nedan ges en översikt av våra medarbetares planerade ledighet. Listan är preliminär och kommer att uppdateras fortlöpande.

Semester

Namn v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39
Arne (O&W) X X X X X
DGT Senmatic X X X
Dimitrije X X X X
Evert X X X X
Kent X
Nisse X X X X X
Olle X X X X
Sven X X X X X
Thomas X X X

Trevlig semester!
Bug i release 1.2.36 för LCC4

2022-06-23 av Olle Magnusson

Vi har noterat att kommunikationen mellan LCC4 och expansionerna kan upphöra efter c:a 2 månader. Omstart (bryta strömmen och sedan sätta på den igen) av LCC4 löser problemet.

Tills felet är åtgärdat råder vi de användare, som har programversion 1.2.36, att starta om LCC4 varannan vecka.

Hur vet jag vilken version jag har?

 1. Tryck på skiftnyckel-knappen.
 2. Tryck på fliken "PLC".
 3. Läs av programversionen.Interface mellan LCC2/4 och pelletseldade varmluftspannor

2022-06-16 av Olle Magnusson

CM Teknik har tagit fram ett interface, BIC21 mellan växthusdatorn, typ LCC2T eller LCC4, och pelletspannan, för att optimera förbränning och temperaturkontroll vid användning av träpelletseldade varmluftspannor.

Friblåsande varmluftspannor används i hög grad i växthus för uppdragning av skogsplantor. De oljeeldade pannorna ersätts nu, främst av miljöskäl, i rask takt av pannor för trädbränsle, pellets. Det ligger i sakens natur att pelletseldning inte riktigt bjuder på den dynamik som kan uppnås med oljeeldade pannor. Detta yttrar sig i större skillnad i temperatur mellan till- och frånslag av brännaren.

BIC21 används för att optimera temperaturstyrningen och minska pelletsförbrukningen utan att försämra förbränningskvalitén. Detta uppnås genom att en matematisk modell i växthusdatorn, LCC2T eller LCC4, beräknar korrekt energitillförsel för att hålla den önskade temperaturen. Energitillförseln, i kW, räknas om till en tilluftstemperatur från pannan. En temperaturgivare i utblåset ger feedback för regulatorn i BIC21, som ser till att hålla korrekt temperatur genom att starta och stoppa förbränningen vid strategiska punkter på reglerkurvan. Hänsyn tas till minsta brinntid för att upprätthålla bra förbränning, men det har visat sig att god förbränning uppnås genom att pannan inte kyls ned mellan varje förbränningsstart.

Med denna metodik väl dimensionerad och injusterad kan man hålla temperaturavvikelsen bättre än +/-0,5°C i växthusluften.

Rss16 RSS