Slider left Slider right

AMI Penta Gödselblandare

För flexibel och avancerad kontroll över era växters tillväxt.

Visa produktsida

LCC1 - den enkla klimatdatorn - är här!

Produktionen av LCC1 med tillbehör är nu i full gång på Senmatic. Det innebär att LCC1 kan beställas för omgående leverans

Senmatic 140px bw Mlsystem 140px bw Owservice 140px bw Eldraget 140px bw Sinus 140px bw

Balansering av växthustemperaturen vid för- och fråndrag av gardiner

2024-03-15 av Olle Magnusson

Vad handlar det om?

När gardinerna öppnas/stängs förändras växthussystemets isoleringsegenskaper vilket leder till att effektbehovet från värmesystemet i växthuset ändras. Kompensering för denna förändring i värmeeffektkravet har dock en viss dödtid eftersom ett normalt värmesystem med vattenfyllda rör har mycket lång reaktionstid, 10 - 45 minuter. Detta innebär att man kan få allvarliga över- och underslängar i temperaturen i växthuset innan systemet stabiliserats.

Lösningen

När gardinerna öppnas ska det aktuella framledningskravet ökas innan gardinerna öppnas. Framförhållningstiden ska vara lika med reaktionstiden för värmerörssystemet. När gardinerna ska stängas bör det aktuella framledningskravet minskas innan gardinerna faktiskt stängs. För att åstadkomma detta finns det två olika sätt.

Ladda ner ett litet dokument som beskriver metodiken.

Hämta
Frysskydd och snösmältning med LCC4

2024-01-19 av Olle Magnusson

Den hårda och snörika vintern i år har aktualiserat, på ett för många kostsamt sätt, värdet av att förbereda sina växthus för snösmältning och frysskydd.

Det kan vara oerhört kostsamt att smälta den snö som hamnar på växthustaket och riskerar skada konstruktionen. Man måste dra ifrån energivävar, värma upp huset och därmed smälta snön med den spillvärme som letar sig ut genom glaset/plasten.

Ett bättre sätt, som många redan insett, är att installera ett snösmältningssystem som består av värmerör placerade alldeles under taket eller rännan så att man kan behålla energigardinerna på och ändå smälta snön.

Hämta ett litet dokument som beskriver möjligheterna och inställningarna i LCC4 för att hantera snösmältningssystemet. I dokumentet beskrivs också ett sätt att säkra sina ordinarie värmerör från sönderfrysning.
BIC23 - ny version i lager

2024-01-08 av Olle Magnusson

BIC21, vårt styrinterface för pelletseldade varmluftspannor, har kommit i en ny version kallad BIC23. BIC23 skiljer sig från BIC21 genom att den har en avancerad larmfunktion inbyggd som detekterar om en panna har slocknat eller visar avvikande temperatur.

I övrigt uppvisar BIC23 samma goda resultat när det gäller styrning av varmluftspannor som BIC21. Med BIC23 erhåller man en jämn utblåstemperatur från pannan genom att BIC23 pulsmodulerar brännaren inom de ramar som är möjliga. På så sätt undviks svängningar i temperaturen och förbränningen blir mer effektiv.
E2 energihantering till Freese Gartenbau i Tyskland

2023-09-14 av Olle Magnusson

En av CM Tekniks specialiteter är tillverkning av energistyrsystem, populärt kallade E2 pannrumsstyrning. För närvarande pågår tillverkningen, till en DGT by Senmatic-kund i Tyskland, för fullt för leverans i början av oktober.

E2 skräddarsys för varje användare så att det passar just dennes layout på pannrummet samt kundens önskemål när det gäller funktionalitet. Kännetecknande för alla E2-or är att data utbytes mellan E2 och DGT by Senmatics klimatdatorer som LCC2 och LCC4 så att styrningen av både värmekällor, lagertankar och växthusklimat blir optimalt.

På Freese Gartenbau hanteras:

  • en gaspanna
  • en flispanna med rökgaskondenser
  • fem gasmotorer som driver elgeneratorer
  • tre ringledningar
  • en lagertank på 1200 m3

Styrcentralerna består av två styrskåp bestyckade med ABB PLC-er. På bilden ses Kent och Thomas i full färd med montering av dessa styrskåp.

Kunden kommer att ha full kontroll på systemet via ett animerat HMI på en arbetsstation. Dimitrije utför mjukvaruutvecklingen i samarbete med Evert och Olle.
TiMa, modell 23, klar

2023-04-19 av Olle Magnusson

Timmervattning

CM Teknik har i dagarna slutfört utvecklingen av ny automatik för timmervattning, TiMa23, på sågverk och timmerterminaler. Den ersätter den gamla TiMa och bygger på en ny plattform från ABB.

TiMa utgår från en matematisk modell som beräknar den aktuella avdunstningen från timret och vattnar ut exakt lika mycket som avdunstar och eliminerar på så sätt risken att kontaminerat överskott hamnar i mark, vattendrag och grundvatten.

Översiktsbild TiMa användarinterface.

Leveranser

De tre första styrdatorerna med TiMa23 ligger på testbänken för noggrann genomgång före leverans. Vi beräknar att de första leveranserna kommer att ske under vecka 23.
Rss16 RSS