Slider left Slider right

AMI Penta Gödselblandare

För flexibel och avancerad kontroll över era växters tillväxt.

Visa produktsida

LCC1 - den enkla klimatdatorn - är här!

Produktionen av LCC1 med tillbehör är nu i full gång på Senmatic. Det innebär att LCC1 kan beställas för omgående leverans

Senmatic 140px bw Mlsystem 140px bw Owservice 140px bw Eldraget 140px bw Sinus 140px bw

Oracle lägger ned Dyn DNS

2023-03-09 (förra torsdagen) av Olle Magnusson

2023-05-31 avslutar Oracle tjänsten Dyn DNS. De, av våra kunder, som använder Interlink och abonnerar på tjänsten via vårt IT-support baspaket, kommer alltså inte kunna använda denna del i paketet.

Vem kommer att drabbas?

Den som endast använder Interlink via lokal PC får inga problem och kan använda Interlink som vanligt även i framtiden.

Om du använder Interlink i mobilen eller på surfplatta genom anslutning till Interlink webserver kan du få problem att nå servern. Detta händer om IP-adressen, till den lokala PC där tjänsten kör, ändras. Detta sker i regel då och då.

Lösning Vi jobbar stenhårt på att finna en annan lösning och hoppas vara klara med detta före 31 maj.
Black Week Deal!

2022-11-25 av Olle Magnusson

Bättre begagnad gödselblandare med vattningsautomat till salu

Vi har fått möjligheten att förmånligt kunna sälja en begagnad AMI Penta pga att den tidigare ägaren lagt ner verksamheten. Den är i mycket fint skick och installerades ursprungligen 2019.

Blandaren har följande kännetecken:

  • Huvudpump Grundfos CM15-4, 6 bar vid 15 m3/h
  • Pumpen är tryckstyrd via en Danfoss VLT 7,5 kW, trycksensor ingår
  • Tre stamlösningspumpar PP40S, varav en för pH.
  • Klar för 8 vattningsventiler, kan byggas ut till 200 ventiler
  • Inklusive VNC PC-interface över TCP/IP
  • Uppdaterad till senaste programversion
  • Genomgången och testad
  • Samtliga givare kalibrerade och justerade

Låter detta intressant?

Kontakta oss så får vi diskutera saken.

BLANDAREN ÄR NU SÅLD
Att använda rapportgeneratorn i Raptor

2022-11-16 av Olle Magnusson

Rapportgeneratorn i Raptor är ett användbart verktyg som de flesta användare kan ha stor nytta av. Ofta använder man rapporter för att samarbeta med andra odlare eller ge odlingskonsulenter strukturerad information.

Det har framkommit att vissa odlare drar sig för att använda verktyget eftersom "det är krångligt". Detta tycker vi är synd, så för att skapa en introduktion till rapportgeneratorn har vi skrivit en enkel instruktion:

Klicka här
Personalmöte 2022

2022-10-14 av Olle Magnusson

CM Teknik har hållit personalmöte i tre dagar från 11 oktober. Förutom att "synkronisera" personalen mot varandra fastlade vi strategin som behövs för att möta en orolig omvärld. Våra kunder lider av höga energipriser och risk för sviktande efterfrågan. CM Teknik lider framför allt av den globala komponentbristen med osäkra leveranstider och ökande priser.

Vi fick under mötet tillfälle att besöka vår huvudleverantör i Danmark, DGT by Senmatic. På DGT fick vi en introduktion i de många, spännande nyheter som DGT tar fram för att förenkla och effektivisera jobbet som odlare. Nyheterna kommer att presenteras efterhand.

Mötet avslutades med middag på lokal. På bilden syns fr. v. Sven, Kent, Olle, Nisse, Dimitrije, Thomas och Willy. Evert och Kerstin saknas på bilden.
Ny på jobbet

2022-08-15 av Olle Magnusson

Willy Wigårde tillträdde sin tjänst som serviceingenjör på CM Teknik idag, 2022-08-15. Willy är utbildad fältservicetekniker. Han kommer med gedigen erfarenhet av teknisk support och driftsättning av mjukvarustyrda system.

Vi är säkra på att Willy kommer att passa in och väl fylla den vakans vi haft på serviceområdet. Hans anställning medför också en önskad föryngring av personalen.

Willy måste få någon månads inskolning i de speciella system CM Teknik handhar innan han axlar sitt ansvar för servicefunktionen. Tanken är att Willy, i första hand, ska ansvara för övergripande projektledning, utföra avancerad driftsättning och handha teknisk support.

Vi hälsar Willy mycket välkommen och förutsätter att han ska trivas med oss och våra kunder.
Rss16 RSS