Balansering av växthustemperaturen vid för- och fråndrag av gardiner

Publicerad: 2024-03-15

Vad handlar det om?

När gardinerna öppnas/stängs förändras växthussystemets isoleringsegenskaper vilket leder till att effektbehovet från värmesystemet i växthuset ändras. Kompensering för denna förändring i värmeeffektkravet har dock en viss dödtid eftersom ett normalt värmesystem med vattenfyllda rör har mycket lång reaktionstid, 10 - 45 minuter. Detta innebär att man kan få allvarliga över- och underslängar i temperaturen i växthuset innan systemet stabiliserats.

Lösningen

När gardinerna öppnas ska det aktuella framledningskravet ökas innan gardinerna öppnas. Framförhållningstiden ska vara lika med reaktionstiden för värmerörssystemet. När gardinerna ska stängas bör det aktuella framledningskravet minskas innan gardinerna faktiskt stängs. För att åstadkomma detta finns det två olika sätt.

Ladda ner ett litet dokument som beskriver metodiken.

Hämta

Inga kommentarer änKommentera: