PLC

PLC:er från externa tillverkare.

CM Teknik använder idag företrädesvis PLC:er från Lenze i Tyskland.

PLC:erna används för kundanpassade styrprogram, t.ex. energistyrning "pannrumsstyrning" eller komplement till styrningar från Senmatic.