Nyheter

Dynamisk Klimatstyrning, möte den 28/10

2003-10-13 av Olle Magnusson

GRO kallar till informationsmöte för gurkodlare om dynamisk klimatstyrning tisdagen den 28 oktober kl 16:00 i Odlarlagets lokaler.

Eva Rosenqvist och Carl Otto Ottosen, forskare från Danmarks JordbrugsForskning i Årslev, kommer att redogöra för principerna och uppnådda resultat inom projektet Ressourceminimering.

De pågående försöken hos Boban Nikolic i Helsingborg kommer att presenteras. Läs mer.
Gurkundersökningar

2003-09-28 av Olle Magnusson

Boban Nikolic, Tinas Grönsaker, och Olle Magnusson, CMT, har tillsammans tagit initiativet till en omfattande undersökning rörande anpassning av Dynamisk Klimatstyrning för gurkodling.

Under odlingssäsongen 2003 har ett omfattande datamaterial insamlats. Detta material ska under vintern bearbetas och ligga till grund för kommande undersökningar under nästa år. Läs mer.
Trädgårdstekniska Mässan avslutad

2003-08-30 av Olle Magnusson"Dyr rök", säger Evert.
En trafo har brunnit vid test före mässan.

Vy över montern.
I förgrunden den nya AMI Completa.

Bla a luftrörelsemätare i gurkodling.

Här dras småplantor till plastgranar upp.

Baren med E2 i förgrunden.
DGT Dealers Meeting 2003

2003-07-12 av Olle Magnusson

DGT Volmatics distributörer och agenter i världen har haft det årliga mötet. Mötet ägde rum på Hindsgavl slott vid Middelfart på Fyn den 11-12 juni.
Nordiska Rådet på besök i Närpes

2003-04-26 av Olle Magnusson

Det s k "Nordiska Rådet" har haft reguljärt sammanträde i Närpes, Finland den 28 - 29 april. I mötet deltog: Marianne Truelsen, Birger Ingemansen och Mårten Hjort från DGT-Volmatic i Danmark, Roar Fossbekk från Bramo i Norge, Olle Magnusson och Sven Cronholm från CMT i Sverige samt för värdskapet stod Hans Kalberg och Matti Vaura från AB DGT Volmatic OY i Finland. Läs mer.
Trollåsen Tomat - avancerad kontroll

2003-04-03 av Olle Magnusson

Trollåsen Tomat AB, Susanne, Bengt och Ingemar, önskade förbättra sin kontroll över odlingen. Därför har man under vintern installerat ett nytt ''LCC900'' växthusdatorsystem från DGT Volmatic samt ett specialanpassat ''E2'' energistyrsystem från CMT AB. Läs mer.
Ronny Svensson - växtoptimering med Fytosens

2003-04-03 av Olle Magnusson

Tomatfarmare Ronny Svensson i Kvistofta utanför Helsingborg har installerat ''Fytosens'' från DGT Volmatic under vintern. Fytosens är ett system för optimering av odlingsmiljön.

Med Fytosens-systemet erhåller man fortlöpande information, i form av grafer, om hur stor den aktuella tillväxten (fotosynteshastigheten) för kulturen är. Systemet utgår från ljuset som den begränsande faktorn och med ledning av detta värde samt bladtemperatur och koldioxidhalt beräknas aktuell fotosynteshastighet. Men inte nog med detta - systemet ger också information om hur stor tillväxthastigheten är i förhållande till den maximalt uppnåbara och vägledning i hur temperatur och koldioxidhalt ska justeras för att uppnå önskad tillväxthastighet. Läs mer.
Utvecklingsmöte om LCC Completa

2003-03-11 av Olle Magnusson

Det har hållits utvecklingsmöte, "Brain Storming", på DGT Volmatic i Köpenhamn den 10 - 11 mars. Representanter från olika delar av världen deltog: Närmast Kjeld och Mogens (utanför bild) från DGT Volmatics utvecklingsavdelning, Fleming (delvis skymd, vid fönstret)och Birger från DGT V Fyn, Ronald från USA, Philip från Frankrike, Bothas och Bart från Holland och undertecknad (bakom kameran). Läs mer.

Rss16 RSS