Fördröjning i spridningen av Covid-19

Publicerad: 2020-03-16

CM Teknik anpassar verksamheten till de rekommendationer och direktiv som berörda myndigheter kommunicerar.

Detta innebär tills vidare:

  • Begränsad tillgång till kontor och verkstad i Landskrona. Utlämning av varor till våra lokala kunder kan ske efter överenskommelse med Kent Thomasson på telefon 070-340 78 11 eller kent@cmteknik.se. In- och utleveranser av gods via speditörer sker som vanligt.

  • Kontor och verkstad är endast bemannad av den personal som inte kan utföra arbetet hemma.

  • Försäljning och support sker i första hand via telefon och digitala medier. Möten och arbeten hos kunder begränsas, men kan för närvarande genomföras i nödfall efter ömsesidigt säkerställande av att smittorisk ej föreligger.

Vi förutsätter att våra kunder och samarbetspartners har full förståelse för att vi på detta sätt vill förhindra en fullständig utslagning av företaget. CM Teknik kommer fortlöpande att anpassa verksamheten efter utvecklingen av epidemin.

Inga kommentarer änKommentera: