Åskskydd nätverk

9320100 Optiskt åskskydd för Arcnet 6 250,00 SEK Few in stock
9320152 Åskskydd Ethernet 1 in 1 ut 3 740,00 SEK Not in stock
9320150 Åskskydd Ethernet 2 in 2 ut 5 210,00 SEK Not in stock

Information 24Intresseanmälan »

Spinner 16 Hämtar formulär ...

Vi kan numera erbjuda effektiva åskskydd för nätverken till växthusdatorerna.

Handelsträdgårdar och plantskolor drabbas årligen av blixtnedslag. Ibland har styrdatorerna för växthusen blivit skadade, vilket förutom driftsavbrott leder till oplanerade kostnader.

Det är vår erfarenhet att skadorna till mycket stor del orsakas av överspänning i nätverkskablaget. Speciellt när kabeln går i mark, t ex mellan två växthus, är det riskfyllt.

Vi har därför tagit fram skydd som effektivt hindrar att spänningen leds in i den känsliga elektroniken. Detta sker genom att en liten del av den befintliga nätverkskabeln ersätts av optisk fiber.

Åskskyddet levereras inbyggt i en plastbox. I denna finns två mediekonvertrar. Mellan konvertrarna är plastoptisk fiberkabel (POF) dragen. Vid monteringen dras den befintliga nätverkskabeln ut från styrdatorn och ansluts till den ena konvertern i plastboxen. En annan kabel dras från den andra konvertern i boxen till styrdatorns nätverksdriver. Klart.

Det finns två huvudtyper av nätverk som används till våra styrdatorer från Senmatic DGT:

  • Arcnet
  • Ethernet

Arcnet: Arcnet är ett nätverksprotokoll som använder differential line dataöverföring.

LCC Completa klimatdator levereras alltid med ett åskskydd av samma art, och därför behöver endast I/O-enheterna (Exp356) och väderstationen (MS900C) skyddas.

Ethernet:

  • LCC2 Klimatdator
  • LCC4 Klimatdator
  • Expansioner till LCC4
  • WT04 Väderstation till LCC2/4
  • Interface för PC (Ethernetingång)

Båda systemen kräver egna lösningar för åskskyddet.

Arcnet:

  • 9320100 Optiskt åskskydd för Arcnet

Ethernet:

  • 9320150 Dubbelt optiskt åskskydd för Ethernet
  • 9320152 Enkelt optiskt åskskydd för Ethernet

Även om skydden i sig är skyddade, kan man i vissa fall tvingas byta en offerdel efter ett kraftigt blixtnedslag.

Arcnet:

ONT-B

Ethernet:

Mediekonverter

Naturligtvis kan vi aldrig garantera att skador inte uppkommer vid ett kraftigt åskväder. Men åskskydden ger en rimligt hög grad av skydd. De skadliga överspänningarna kan leta sig in i datorn andra vägar än via nätverket. Men det är vår erfarenhet att den allra största delen av skador uppkommer via denna väg.

Kontakta oss för mer information och bedömning av risken för åskskador i Er anläggning.

Inga kommentarer än

Lägg till kommentar: