Fördröjning i spridningen av Covid-19

Publicerad: 2020-03-16

CM Teknik anpassar verksamheten till de rekommendationer och direktiv som berörda myndigheter kommunicerar samt egna ställningstaganden.

Detta innebär tills vidare:

  • Begränsad tillgång till kontor och verkstad i Landskrona. Utlämning av varor till våra lokala kunder kan ske efter överenskommelse med Kent Thomasson på telefon 070-340 78 11 eller kent@cmteknik.se. In- och utleveranser av gods via speditörer sker som vanligt.

  • Kontor och verkstad är inte alltid fullbemannade då viss personal tidvis utför arbetet hemma.

  • Försäljning och support sker i första hand via telefon och digitala medier. Möten och arbeten hos kunder begränsas, men kan för närvarande genomföras efter ömsesidigt säkerställande av att smittorisk ej föreligger.

  • Anpassningen kan komma att försena vissa leveranser och tjänster. Service med svensk personal på plats i Norge är för närvarande beroende av det aktuella läget gällande inreserestriktioner.

Vi förutsätter att våra kunder och samarbetspartners har full förståelse för att vi på ett ansvarsfullt sätt vill medverka till en minimerad spridning av Covid-19. CM Teknik kommer fortlöpande att anpassa verksamheten efter utvecklingen av epidemin.

Inga kommentarer änKommentera: