Slider left Slider right

AMI Penta Gödselblandare

För flexibel och avancerad kontroll över era växters tillväxt.

Visa produktsida

LCC1 - den enkla klimatdatorn - är här!

Produktionen av LCC1 med tillbehör är nu i full gång på Senmatic. Det innebär att LCC1 kan beställas för omgående leverans

Senmatic 140px bw Mlsystem 140px bw Owservice 140px bw Eldraget 140px bw Sinus 140px bw

Ny på jobbet

2022-08-15 av Olle Magnusson

Willy Wigårde tillträdde sin tjänst som serviceingenjör på CM Teknik idag, 2022-08-15. Willy är utbildad fältservicetekniker. Han kommer med gedigen erfarenhet av teknisk support och driftsättning av mjukvarustyrda system.

Vi är säkra på att Willy kommer att passa in och väl fylla den vakans vi haft på serviceområdet. Hans anställning medför också en önskad föryngring av personalen.

Willy måste få någon månads inskolning i de speciella system CM Teknik handhar innan han axlar sitt ansvar för servicefunktionen. Tanken är att Willy, i första hand, ska ansvara för övergripande projektledning, utföra avancerad driftsättning och handha teknisk support.

Vi hälsar Willy mycket välkommen och förutsätter att han ska trivas med oss och våra kunder.
Semesterlista

2022-06-30 av Olle Magnusson

Vi behöver lite semester.

CM Teknik försöker hålla verksamheten igång under semestertid, speciellt support- och servicefunktionerna. Men vår personal förtjänar sin semester väl, speciellt efter denna hektiska vår med mycket försäljning och installation. Nedan ges en översikt av våra medarbetares planerade ledighet. Listan är preliminär och kommer att uppdateras fortlöpande.

Semester

Namn v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39
Arne (O&W) X X X X X
DGT Senmatic X X X
Dimitrije X X X X
Evert X X X X
Kent X
Nisse X X X X X
Olle X X X X
Sven X X X X X
Thomas X X X

Trevlig semester!
Bug i release 1.2.36 för LCC4

2022-06-23 av Olle Magnusson

Vi har noterat att kommunikationen mellan LCC4 och expansionerna kan upphöra efter c:a 2 månader. Omstart (bryta strömmen och sedan sätta på den igen) av LCC4 löser problemet.

Tills felet är åtgärdat råder vi de användare, som har programversion 1.2.36, att starta om LCC4 varannan vecka.

Hur vet jag vilken version jag har?

  1. Tryck på skiftnyckel-knappen.
  2. Tryck på fliken "PLC".
  3. Läs av programversionen.Interface mellan LCC2/4 och pelletseldade varmluftspannor

2022-06-16 av Olle Magnusson

CM Teknik har tagit fram ett interface, BIC21 mellan växthusdatorn, typ LCC2T eller LCC4, och pelletspannan, för att optimera förbränning och temperaturkontroll vid användning av träpelletseldade varmluftspannor.

Friblåsande varmluftspannor används i hög grad i växthus för uppdragning av skogsplantor. De oljeeldade pannorna ersätts nu, främst av miljöskäl, i rask takt av pannor för trädbränsle, pellets. Det ligger i sakens natur att pelletseldning inte riktigt bjuder på den dynamik som kan uppnås med oljeeldade pannor. Detta yttrar sig i större skillnad i temperatur mellan till- och frånslag av brännaren.

BIC21 används för att optimera temperaturstyrningen och minska pelletsförbrukningen utan att försämra förbränningskvalitén. Detta uppnås genom att en matematisk modell i växthusdatorn, LCC2T eller LCC4, beräknar korrekt energitillförsel för att hålla den önskade temperaturen. Energitillförseln, i kW, räknas om till en tilluftstemperatur från pannan. En temperaturgivare i utblåset ger feedback för regulatorn i BIC21, som ser till att hålla korrekt temperatur genom att starta och stoppa förbränningen vid strategiska punkter på reglerkurvan. Hänsyn tas till minsta brinntid för att upprätthålla bra förbränning, men det har visat sig att god förbränning uppnås genom att pannan inte kyls ned mellan varje förbränningsstart.

Med denna metodik väl dimensionerad och injusterad kan man hålla temperaturavvikelsen bättre än +/-0,5°C i växthusluften.
Boomlink 20 med stöd för vattenhaltskontroll

2022-06-01 av Olle Magnusson

Dimitrije testar funktionerna för styrning av bevattningsrampen efter vattenhalt.

Vattning efter vattenhalt i substratet

I skogsplantproduktion strävar man efter så exakt vattning som möjligt. Med allt mindre plantkrukor i krukseten är vattenbufferten mycket låg och i soligt, blåsigt väder kan vattenhalten kring rötterna mycket snabbt bli för låg med plantskador som följd. CM Teknik har därför tagit fram ett system som bygger på att man mäter vattenhalten genom att väga odlingsramarna. Denna teknik är inte ny, men integreringen i bevattningsautomatiken, Boomlink 20, är ny och har öppnat för många fler möjligheter.

Ett typiskt arrangemang för en ramp

Två vågtransmittrar, CMLT, ansluts till en mottagare, CMLR, som vidarebefordrar aktuell vikt analogt till Boomlinks styrdator.

Det har alltid varit ett problem med att åska slår ut vågtransmittern i äldre system. Detta har vi åtgärdat genom att använda polymerfiber, POF, för överföringen mellan vågcellen och mottagaren. Frekvensen på ljusblixtar i fibern utgör ett mått på vikten på odlingsramen. Plastfibern är inte känslig för åska.
Rss16 RSS